Tag Archives: حکومت دینی

حکومت دینی در ایران چه فایده‌ای دارد؟

حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی دام تزویر مکن چون دگران قرآن را افشای فسادهای گسترده در رأس قوه قضائیه و خبرهایی که پیرامون نقش «قاضی‌القضات» حکومت اسلامی در اختلاس‌های بزرگ مالی و سوءاستفاده وی از قدرت مطرح می‌شود نشانه‌های روشن دیگر پدیده فساد نظام‌مند (سیستماتیک) به‌شمار می‌روند که سال‌هاست در… ادامه مطلب »