Tag Archives: خلأ هویتی در جامعه ایران

خلأ هویتی در جامعه ایران

By | ۱۳۹۷-۰۶-۲۸

حکومت‌های استبدادی عموماً دارای ایدئولوژی سیاسی خاص خود هستند و برای حاکم کردن آن ایدئولوژی در جامعه، از ابزارهای نرم مانند رسانه و ابزارهای سخت مانند زور و سرکوب استفاده می‌کند. نخستین اقدام برای حاکم کردن یک ایدئولوژی سیاسی، زدودن هر نوع ایدئولوژی دیگر از صحنه سیاسی جامعه و سلب هویت اجتماعی افراد است؛ به‌بیان‌دیگر،… ادامه مطلب »