Tag Archives: خورشید ایرانی

سایه‌بازی در فضای مجازی و خورشید ایرانی

By | ۱۴۰۳-۰۱-۱۴

نبردهایی که در فضای مجازی سیاسی در مورد ایران صورت می‌گیرد، ضربات بزرگی به جنبش آزادیخواهانه ملت ایران وارد کرده است «دکتر بقبقو تخم می‌ذاره‌ــ وغ‌وغ‌صاحاب یادت نره!» این بیت بندتنبانی از شاعر خوش‌ذوق توده‌ای، ابوتراب جلی، با اشاره به دکتر مظفر بقایی کرمانی، رهبر حزب زحمتکشان ایران، سروده شد. جلی به رفقای توده‌ای توصیه… ادامه مطلب »