Tag Archives: خیابان کودکان غزه

عکس روز: خیابان کودکان غزه

این نمایی کامل از ریاکاری رژیم جمهوری اسلامی است، نه به جمهوری اسلامی، نه به ریا، و نه به فساد است. این خیابون اسمش علی پورمشکانی بود. شهیدان علی پورمشکانی. سعید و مصطفی. برای آزادی خرمشهر کشته شدند. برای این خاک. همون موقع که خیلی از مردم غزه مثل عرفات پشت سر صدام بودند. تا… ادامه مطلب »