Tag Archives: داخلی بحران ماندگار

خودرو سازان داخلی و بحران ماندگار

وضعیت بغرنج و بحرانی‌ خودرو و سازندگان آن همانند شرایطی که مصرف کنندگان بازار خودرو از روی ناچاری به آن اجبار شده‌اند به سادگی پایان نخواهد یافت. در این حوزه با یک بیماری روبرو هستیم که تا آستانه مرگ پیش می‌رود ولی به صدها دلیل پیدا و ناپیدا و برای مرتبه‌ای دیگر با دریافت شوک… ادامه مطلب »