Tag Archives: دارند با شما شوخی اقتصادی میکنند

نامه ای به نوبخت:  شما هنوز با ماشین جنگی آمریکا روبرو نشده اید /  دارند با شما شوخی اقتصادی میکنند و به زانو افتادەاید!

نامه جنجالی و تکان‌دهنده … خطاب به دکتر نوبخت… نوبخت از مردم برای حمایت از ارزش پول ملی کمک خواسته بود. اقای نوبخت، یادت هست پیرزنانی را که زمان جنگ با چند عدد تخم مرغ به جبهه ها کمک میکردند!؟ می دانی چرا از همان اندک دارایی خود میگذشتند!؟ یک آرمانی وجود داشت، یک کشوری،… ادامه مطلب »