Tag Archives: درد مشترک

انقلاب ۵۷ در ایران و دست‌اندازی طالبان به افغانستان / درد مشترک یا سرنوشت مشترک؟

در حالی که جهان با حیرت ناظر آن بود که طالبان افغانستان را در سینی نقره تحویل گرفت٬ ایرانیان با اشک در چشم به تراژدی انسانی در این کشور چشم دوختند؛ و این تنها به دلیل همجواری و همزبانی نبود بلکه گویی نشان از هم‌دلی و دردی مشترک است. طالبان طی مدتی کمتر از ده… ادامه مطلب »

نبود آزادی: درد مشترک! فیروز نجومی

اگر نیک بنگری به تاریخ صد ساله کشورمان، یعنی از دوران مشروطیت تا شرایط کنونی، ما و مثل ما، مردمان منطقه پیوسته از یک درد مشترک رنجبرده ایم، دردی که  گریبان جامعه را سخت گرفته و رها نمیکند، درد “نبود آزادی،” درد زندگی در اسارت و بندگی، دردی که ممکن است بعضا، حس نکنند و… ادامه مطلب »