Tag Archives: در ایران نگران بود؟

چرا باید برای آینده اشتغال در ایران نگران بود؟

آخرین آمارهای رسمی در ایران نشان می‌دهند در سال ۱۳۹۷، جمعیت افراد شاغل در ایران حدود ۲۳.۸ میلیون نفر بوده است. نرخ بی‌کاری نیز در کل کشور در این سال  ۱۲درصد و نرخ مشارکت اقتصادی به ۴۰.۵ درصد رسیده است. این آمار و ارقام نشان‌دهنده بهبود نسبی اوضاع نسبت به سال ۱۳۹۶ است. این در… ادامه مطلب »