Tag Archives: در ایران کدامند؟

موانع «رونق تولید» در ایران کدامند؟

هر چند «رونق تولید ملی» از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران به عنوان شعار سال نو خورشیدی اعلام شده است، اما نشانه‌های دال بر این است که چنین شعاری از یک رویا فراتر نمی‌رود. پرسش نخست این است که این شعار تا چه اندازه اجرایی است؟ دوم اینکه موانع رونق تولید کدامند؟ سوم اما نهادهای… ادامه مطلب »