Tag Archives: در حال گذار

ایران، جامعه‌ی در حال گذار ,الاهه بقراط

– هدف نظام جمهوری اسلامی از «پروژه اصلاحات» با ایجاد یک دوقطبی وابسته و کنترل شده، ادامه و بقای خود بود. تصور جامعه اما از اصلاحات چیزی جز تغییر نبود! تصوری که به تدریج شفاف‌تر شد. – پس از تجربه‌ی ۸۸ و ۹۶، همه، علاوه بر التهاب و انتظار، در جستجو نیز هستند: حکومت اسلامی… ادامه مطلب »