Tag Archives: در روز جهانی زن

همسران و دختران سیاست‌مدارهای جمهوری اسلامی در روز جهانی زن

در طول تاریخ جهان، کم نبودند زنان و دختران خانواده‌های سلطنتی و ریاستی که از «شهرت و رانت خانوادگی» برای ایجاد تغییرات اجتماعی و سیاسی استفاده کردند و پایه‌گذار تحولاتی اساسی در کشورشان شدند.  در ایران زنان و دخترانی که پدران و همسرانشان در قدرت بودند، چه کارهایی برای همنوعانشان انجام دادند؟ به مناسبت هشت… ادامه مطلب »