Tag Archives: در مدیریت ورزش ایران

حمله به جایگاه زن در مدیریت ورزش ایران

یزدانی‌خرم برای ریاست زنان تاسف می‌خورد، کمیته المپیک سردیس او را می‌سازد هنوز یک مقام موثر در ورزش ایران، ریاست زنان بر یک فدراسیون را مایه تاسف می‌خواند، اما کمیته ملی المپیک سردیس همان مقام را می‌سازد و کارگروه ورزشی حزب او را اتاق فکر ورزش می‌داند. حیرت نمی‌کنید؟ محمدرضا یزدانی‌خرم، که نزدیک به دو… ادامه مطلب »