Tag Archives: در کار بود

توطئه‌ای در کار بود؟ / احمد زیدآبادی

By | ۱۳۹۸-۱۰-۱۴

داستان مانند یک سناریوی از پیش طراحی شده و شاید حتی بتوان گفت شبیه “توطئه” اتفاق افتاد. وقتی که تعدادی از تظاهرکنندگان عراقی در واکنش به عملیات نظامی آمریکا علیه پایگاه‌های حشد شعبی در مرز قائم، بعضاً با لباس نظامی به سمت سفارت آمریکا در بغداد حرکت کردند، همۀ خبرها از نوعی ارادۀ پنهان برای… ادامه مطلب »