Tag Archives: در گرجستان

امیرعباس سهراب‌بیگ از معاونت دستگاه قضایی تا کلاب‌داری در گرجستان

بررسی شخصیت و کارنامه مدیران دستگاه ولایی کمک می‌کند که سیستم مافیایی را بهتر بشناسیم. این گزارش شرح حال و سیر و سلوک یکی از این مدیران است: امیرعباس سهراب‌بیگ از طایفه لک و متولد کرمانشاه است و مانند بسیاری از صاحب‌منصبان دستگاه قضایی خود را دکتر معرفی می‌کند و پیش از خروج از کشور… ادامه مطلب »