Tag Archives: دستکم ۳۰ درصد

دستکم ۳۰ درصد جمعیت ایران تمایل به مهاجرت دارند

روزنامه شهروند با مدیر رصدخانه مهاجرت و عضو هیات علمی موسسه مطالعات جمعیتی کشور درباره پدیده مهاجرت ایرانیان گفتگو کرده است. بهرام صلواتی گفته: * آمار موثقی درباره اینکه چه تعداد از تحصیلکرده‌ها یا افراد متخصص یا عادی از کشور خاج شده‌اند نداریم. آماری هم که وجود دارد نتیجه بررسی کشورهای گیرنده است که آمار… ادامه مطلب »