Tag Archives: دفتر خامنه‌ای ۳۵ میلیون دینار

چرا دفتر خامنه‌ای ۳۵ میلیون دینار ارز دولتی دریافت کرده است؟

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تحقیقی اعلام کرده که دفتر علی خامنه‌ای بیش از ۳۵ میلیارد دینار عراق ارز دولتی از بانک مرکزی گرفته است. بانک مرکزی از فروردین ۱۳۹۷ تا اردیبهشت ۱۳۹۸ بیش از ۵۴ میلیارد دینار عراق با ارز چهار هزار و۲۰۰ تومانی به ۱۰ شخص حقوقی… ادامه مطلب »