Tag Archives: دل ظلمت

طرح نور و سفیران مهر در دل ظلمت و تاریکی! فیروز نجومی

By | ۱۴۰۳-۰۲-۰۸

در این 45 سال گذشته، جامعه ما به گفتمان آخوندی، بویژه در باره حجاب زنان خو گرفته است، به گفتمان تناقض گویی، غلو و مبالغه و گریز از مسئولیت – برغم شکست و در ماندگی. مگر رئیس جمهور پیشین، احمدی نژاد با گشت ارشاد بمیدان نیامد؟ و در همان زمان مگر بحث حجاب برتر را… ادامه مطلب »