Tag Archives: دولت سکولار

فرق بين دولت سکولار و دولت مدنی چیست؟

حبیب عبدالرب سروری* (نویسندۀ یمنی، استاد علوم کامپیوتر در فرانسه) ترجمه: علی حسين نژاد استفاده از دو مفهوم «دولت مدنی» و «دولت سکولار» در گفتمان امروز ما عرب ها دارای ابهامات و درهم آمیختگی ها و لاپوشانی هایی چند است؛ بویژه از آغاز خیزش ها و انقلاب های شکوهمند عربی که باب بحث و مناظره… ادامه مطلب »