Tag Archives: دو رویداد

پشت پرده دو رویداد تاریخ‌ساز دی‌ماه ۵۷

بختیار در باطن طرفدار جمهوری بود و تصور می‌کرد از راه برگزاری رفراندوم به بهانه اصلاح قانون اساسی می‌تواند مسیر تغییر آرام نظام سیاسی ایران  را فراهم کند مانند بقیه روزهای هفته، ساعت هشت صبح روز ۲۵ دیماه ۵۷ در محل سوت و کور کارم نشسته و بی‌تکلیف کاغذهای روی میز را جابجا می‌کردم که صدای… ادامه مطلب »