Tag Archives: دین‌گریزی

علت اصلی دین‌گریزی در جامعه

ادبیات زور و تهدید و حذف سوال و انتقاد  یك پژوهشگر دینی با اشاره به رفتار امامان شیعه در حیات خود، در تحلیل علت دین‌گریزی در جامعه گفت: مردم به جای ائمه و رفتارهای آنها، ما روحانیون را به عنوان نماد دین می‌بینند و چون ادبیات ما با زور، تهدید و حذف سوال و انتقاد… ادامه مطلب »