Tag Archives: رانت خواری

احمد توکلی : رانت خواری سیدمحمد حسین حجازی فرزند علی اصغر حجازی ، عضو ارشد دفتر رهبری محرز است

احمد توکلی: اخیرا اطلاعاتی توسط آخوند مهدی صدر الساداتی در رابطه با رانت خواری فرزند آخوند  علی اصغر حجازی منتشر شده است. حساسیت امر از این نظرقابل توجه است که بسیاری آخوند  علی اصغر حجازی را مسئول دفتر حقیقی رهبر معظم انقلاب میدانند. از آنجا که در چنین مواردی بسیاری اوقات تمایل به مصلحت اندیشی… ادامه مطلب »