Tag Archives: را با ۷۲۵ میلیارد تومان

شهردار تهران: تونل ۱۲۵میلیاردی را با ۷۲۵ میلیارد تومان ساختند!

پیروز حناچی، شهردار تهران گفت: زمانی که کار تونل توحید تمام شد، آقای شکیب در شورا خودش را کشت که آقا! تونل 125میلیاردی چرا باید 725 میلیارد تمام شود. قبل از این هم وسط کار تونل فرو ریخت. ‌روایت است که 4 تا کارگر در آن حادثه جان‌شان را از دست دادند. اصلا به اعتقاد… ادامه مطلب »