Tag Archives: را نجات دهند؟

پایگاه اینترنتی «هیل»: چرا «دموکرات‌‌ها» می‌‌خواهند رژیم مذهبی ایران را نجات دهند؟

– دیدگاه حزب دموکرات‌‌ آمریکا‌ در مورد رژیم ستمگر جمهوری اسلامی ساده‌انگارانه و شرم‌آور است. مردم ایران شعار «مرگ بر دیکتاتور» سرمی‌دهند و دموکرات‌ها نادیده می‌‌گیرند. در ایران رژیم برخلاف خواست مردم در قدرت مانده است. – دموکرات‌های ساده‌لوح از این واقعیت مستند نیز غافل‌اند که وقتی پول‌های کمک‌رسانی به ایران سرازیر شوند، بجای رسیدن… ادامه مطلب »