Tag Archives: را کسب کنیم

فرهاد دژپسند, وزیر اقتصاد ایران: برای رشد باید هزار تریلیون تومان از منابع مردم را کسب کنیم

فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی ایران در نشست فعالان بخش خصوصی این کشور با موضوع تحریم‌های آمریکا گفت که شیوع کرونا و تاثیر منفی آن بر قیمت نفت مزید بر علت شده تا ایران نتواند به رشد اقتصادی دست یابد. آقای دژپسند با تاکید بر این که اگر ایران بخواهد به رشد اقتصادی معقولی… ادامه مطلب »