Tag Archives: رد صلاحیت کنید

هشدار اصلاح‌طلبان: ما را رد صلاحیت کنید، ایران عراق می‌شود

چند هفته‌‌ای از ناآرامی‌های عراق که حالا اعتصاب و نافرمانی مدنی هم به آن اضافه شده است می‌گذرد. فساد سازمان‌یافته و ناکارآمدی دولت‌هایی که در دوران پس از صدام در اختیار اکثریت شیعه عراق بوده این کشور را به جایی رسانده است که با وجود درآمدهای نفتی سرشار، اغلب مردم بیکار و فقیرند و در… ادامه مطلب »