Tag Archives: رسول جعفریان

رسول جعفریان: مگر آدم عقلش را از دست داده باشد که پزشکی اسلامی را بر طب نوین ترجیح دهد

همه طب سنتی، اندازه آزمایش پاستور ارزش ندارد رسول جعفریان می گوید: ایران امروز ما در برخی زمینه ها دوقرن از علم دنیا عقب است. او با طرح موضوعاتی مانند پزشکی اسلامی و طب سنتی، سخت می ستیزد و منتقد سرسخت خرافه گویی های افراد مجهولی چون تبریزیان های حوزه علمیه است. در ادامه گفت… ادامه مطلب »

 رسول جعفریان: ما تکرار عصر صفویه هستیم

در جریان بحث‌هایی که درباره برگزاری همایش تصوف مطرح شد، همان آغاز، اشاره کردم که برگزاری این قبیل همایش‌ها، به‌نوعی بازگشت به تجربه‌های تاریخی صفوی در تقویت منازعات مذهبی در جامعه به نفع یک گرایش است که گروه مرجع فکری در جامعه، در آن زمان، آن را درست می‌داند. این مهم است که بدانیم جامعه‌ی… ادامه مطلب »