Tag Archives: رشوه دو میلیاردی

ماجرای رشوه دو میلیاردی هادی رضوی به احسان دلاویز / داستان فساد هزاران میلیاردی بانک سرمایه

پرونده فساد بانک سرمایه را هرچقدر که ورق بزنید باز هم ناگفته‌های بسیاری از میان دقایق دادگاه به دست می‌دهد. تازه این بخشی از فساد است که به مانند کوه یخی از آب بیرون زده است. ‌در جریان دادگاه بانک سرمایه در جلسه هشتم، مشخص می شود که هادی رضوی اعتراف کرده که دو میلیارد… ادامه مطلب »