Tag Archives: رضاشاه اولتیماتوم

روزی که انگلیس برای اخراج آلمانی ها به رضاشاه اولتیماتوم داد

شامگاه ۱۷ مرداد ۱۳۲۰ درست ۱۷ روز پیش از اشغال ایران توسط نیروهای متفقین که به بهانه حضور کارشناسان آلمانی در ایران صورت گرفت، وینانت، سفیرکبیر آمریکا در انگلستان، متن پیامی را از ایدن (وزیر خارجه انگلستان) دریافت کرد که وی برای وزیرمختار انگلستان در ایران ارسال کرده بود و به او دستور می‌داد روز… ادامه مطلب »