Tag Archives: رمز بقا

وقتی نهادها فاسد باشند، رمز بقا در ایران چیست؟

در نظام مدیریت کشور راز بقاء در سکوت و همراهی است. راز رشد در تئوریزه کردن منویات اصحــاب قـدرت و راز حذف در مشاوره صادقانه. *دکتر مجتبی لشکر بلوکی چندی پیش یکی از مسوولان بلندپایه نظام توئیتی زد که بسیار تامل برانگیز بود: در نظام مدیریت کشور راز بقاء در سکوت و همراهی است. راز… ادامه مطلب »