Tag Archives: رهبر دوم

رهبر دوم در جستجوی رهبر سوم

By | ۱۳۹۸-۰۳-۱۷

آیت‌الله خامنه‌ای ۸۰ ساله است. ۸۰ سالگی برای یک روحانی ارشد و حکومتی در ایران لزوماً سن نزدیک به مرگ نیست. شمار زیادی از روحانیان ارشد و حکومتی از او کهنسال‌تر و زنده‌اند: صافی گلپایگانی (۱۰۰)، وحید خراسانی (۹۸)، نوری همدانی (۹۴)، احمد جنتی (۹۳)، ابراهیم امینی (۹۳)، مکارم شیرازی (۹۲)، شبیری زنجانی (۹۱)، جعفر… ادامه مطلب »