Tag Archives: روز گرامیداشت یاد فردوسی

۲۵ اردیبهشت روز گرامیداشت یاد فردوسی، شاعر حماسه‌‌سرای ایرانی و سراینده شاهنامه

خردنامه فردوسی؛ شناسنامه و سند هویت ایران بهارنیوز: زبان فارسی و خردنامه فردوسی در طول سده های متوالی پیوند طولانی و ناگسستنی با یکدیگر داشته اند، به طوری که می توان عنوان احیاگر زبان فارسی را به «فردوسی» نسبت داد و اثر گرانقدر او را شناسنامه و سند هویت ایران عنوان کرد. حکیم ابوالقاسم فردوسی… ادامه مطلب »