Tag Archives: روشن کردن اُجاق

بسته‌های اسکناس‌ برای روشن کردن اُجاق 

کارگران حقوقشان را با گونی می‌گرفتند و البته با آن یک گونی مارک خرید چندانی نمی‌توانستند بکنند و برخی هم با فرغون حقوقشان را به خانه می‌آوردند، فقط مشکل این بود که ارزش آن پول احتمالاً تا فردا نصف می‌شد. مهدی تدینی* عصرایران: در این روزها که بحث تورم و سقوط ارزش ریال در ایران… ادامه مطلب »