Tag Archives: روی زندگی

سایه مرگ روی زندگی مهدی سنایی، متخصص روسیه و داماد وزیر اطلاعات

نام مهدی سنایی، سفیر ایران در روسیه، اگر چه در روزهای گذشته تنها به دلیل خبرها درباره «خودکشی» عارفه سنایی، دخترش بر سر زبان‌ها افتاده اما پیش از آن نیز در فضای عمومی چهره‌ای شناخته شده بود. زینب یونسی، همسرش نیز مترجم کتاب‌های روسی است و در بین نویسندگان ایرانی شناخته شده است. او همچنین… ادامه مطلب »