Tag Archives: زنان تحصیلکرده

بحران بیکاری ۶۳ درصدی زنان تحصیلکرده در ایران

نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس در باره بحران بیکاری زنان تحصیلکرده گفت: «درحال حاضر ۵۳ درصد دانشجویان دختر رشته‌های تخصصی را در دانشگاه دنبال می‌کنند؛ اما فاصله بین رشد تحصیلات و نرخ اشتغال زنان بسیار زیاد است. از طرفی نرخ بیکاری زنان تحصیل‌کرده ۶۳ درصد است که نرخ خوبی نیست؛ چراکه دچار آسیب اجتماعی و… ادامه مطلب »