Tag Archives: زندانیان دوملیتی

نامه خانواده شش نفر از زندانیان دوملیتی در ایران به رهبران جهان، نهادهای حقوق‌بشری و رسانه‌ها

نامه سرگشاده‌ای که متن آن در ادامه آمده است،‌ توسط خانواده شش نفر از زندانیان دوملیتی نوشته و امضا شده است در ایران زندانی هستند و توسط کمپین حقوق بشر در ایران منتشر می‌شود: ۱۳ آذر ۱۳۹۷ نامه سرگشاده به رهبران جهان، نهاد‌های حقوق بشری و رسانه‌ها ما خانواده‌های گروگان‌های سیاسی در ایران هستم و… ادامه مطلب »