Tag Archives: زندانی سیاسی محبوس

 ۵۹ روز از اعتصاب غذای برزان محمدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ، می‌گذرد 

برزان محمدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ که از روز ۲۳ اسفندماه در اعتراض به وضعیت نامناسب نگهداری در این زندان و طرح درخواست انتقال به زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده بود، همچنان در اعتصاب به سر می‌برد. وی در اثر اعتصاب با کاهش فشار خون و وزن مواجه شده است.… ادامه مطلب »