Tag Archives: زنگ خطر آسیب های اجتماعی

زنگ خطر آسیب های اجتماعی در مناطق حاشیه نشین اصفهان نصف جهان

گزارش مکتوب حدود ده درصد جمعیت حاشیه نشین کشور در کلانشهر اصفهان ساکن هستند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان ؛ تاريخچه رشد حاشيه نشيني در کشور را مي توان در دهه 50 و اوج آن را در دهه 80 جستجو کرد، با گسترش شهرنشيني، امکان کار براي افراد بي مهارت فراهم… ادامه مطلب »