Tag Archives: زیر نگین یک جلاد دیگر

آستان قدس رضوی زیر نگین یک جلاد دیگر

By | ۱۳۹۸-۰۱-۱۵

امروز خامنه ای، یک جلاد دیگر به نام شیخ مروی را در پست خالی مانده تولیت آستان قدس رضوی قرار داد. بدین ترتیب بعد از تغییر شغل آخوند رئیسی که به آیت الله اعدام شهرت دارد، خامنه ای این نهاد عظیم مالی ـ اقتصادی و یکی از مراکز اشاعه خرافه و فریب مذهبی را به… ادامه مطلب »