Tag Archives: سازمان اطلاعات ترکیه

داوود حشمتی :ضربات مکرر سازمان اطلاعات ترکیه به ایران

در ماه های اخیر شاهد تکرار ضربات میت (سازمان اطلاعات ترکیه) علیه ایران هستیم که به ترتیب عبارتند از: 1⃣ دستگیری «ناجی شریفی زیندشتی» و انتشار برخی اسناد درارتباط با بازگرداندن حبیب اسیود توسط شبکه «زیندشتی». همچنین دادن اطلاعات مربوط به فعالیت های زیندشتی و شبکه او در ترکیه و کردستان ایران 2⃣ انتشار اسناد… ادامه مطلب »