Tag Archives: سازمان امور مالیاتی

مقام مالیاتی: ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در ایران وجود دارد

معاون سازمان امور مالیاتی ایران روز یکشنبه پنجم بهمن‌ماه اعلام کرد ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد. محمد مسیحی در ادامه گفت تقریباً معادل همین رقم نیز برآورد می‌شود ‌که معافیت مالیاتی وجود داشته باشد. معافیت‌های مالیاتی مربوط به شرکت‌های زیر نظر سپاه و دفتر رهبری است. وجود ۴۰ هزار میلیارد… ادامه مطلب »