Tag Archives: سقوط چشمگیر امیدواری

گزارش تازه: سقوط چشمگیر امیدواری فعالان اقتصادی ایران

تاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با انتشار گزارشی از سقوط چشمگیر امیدواری فعالان اقتصادی ایران خبر داده‌است. این نهاد بازرگانی، ماهانه پرسش‌های مشخصی را از فعالان اقتصادی کشور می‌پرسد و بر پایه آن، گزارشی از میزان امیدواری آنها نسبت به فضای کسب‌وکار با عنوان «شاخص مدیران خرید» منتشر می‌کند. این پرسش‌ها شامل میزان… ادامه مطلب »