Tag Archives: سمی

جنجال توزیع شیر سمی در ایران

یک سوی ماجرا اصرار دارد شیرهای توزیع شده به سمی آلوده است که می‌تواند منجر به سرطان کبد شود٬ طرف دیگر اما می‌گوید برای یک «احتمال» نباید موجب کاهش سرانه مصرف لبنیات شد. ماجرای شیرهای آلوده از کجا شروع شد شروع این ماجرا از برنامه سلام صبح بخیر بود. در این برنامه بهادر حاجی محمدی… ادامه مطلب »