Tag Archives: سند مهندسی

سند مهندسی آمار کرونا در ایران

 بر اساس سندی که ایران‌اینترنشنال به آن دست پیدا کرده آمار مربوط به مثبت بودن نتایج تست بیماران کرونا در برخی استان‌های ایران تا ۷۰ درصد در «سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS)» وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ثبت نشده و در گزارش‌های رسمی قرار نگرفته است. بر اساس بخش دیگری از این سند، ثبت اطلاعات… ادامه مطلب »