Tag Archives: سوتغذیه

وارسی یک خطا؛ سوتغذیه در ایران

«وارسی یک خطا»، تلاشی است برای روشن کردن «واقعیات» (facts) از جعلیات، مهملات، توهمات و دروغ‌سازی‌ها و نه اتهام‌زنی، رسواسازی یا مچ‌گیری. ازاین‌جهت، به آرا و عقاید و نیات و پیشگویی‌ها کاری نخواهیم داشت بلکه تمرکز خواهیم کرد بر خبرسازی، نظرسازی و آمارسازی. در این مجموعه عین سخنان مقامات عالی‌رتبه‌ نظام و مراجع شیعه نقل… ادامه مطلب »