Tag Archives: سودآور است؟

آیا خرید سهام در بورس امروز ایران سودآور است؟

آگاهی‌های تلگرافی، کلیپ‌های کوتاه کیهان لندن است درباره موضوعاتی که ممکن است ندانیم و اگر می‌دانیم، باید به تکرار یادآوریشان کرد تا به پرسش و آگاهی تبدیل شوند: چرا؟ به چه دلیل؟ کی گفته که باید چنین باشد؟ ***** هیچکس در بورس فعالیت نمی‌کند تا ضرر کند! همه برای سود به بورس روی می‌آورند. اما… ادامه مطلب »