Tag Archives: سوی ترقی

ملت هایی که به سوی ترقی گام بر میدارند و رژیم هایی که ملت خود را دچار نگون بختی می سازند

شیسته آن است که رهبران هر کشور، اگر نسبت به سرنوشت سرزمین و مردمان خود دلسوزی دارند، در پایان یک سال و پیش از آغاز سال نو، به بررسی کارنامه خود بپردازند و از کاستی ها درس عبرت بگیرند و برای از میان برداشتن کژی ها برنامه ریزی کنند. اسرائیل نیز به پایان سال نزدیک… ادامه مطلب »