Tag Archives: سیاست‌های حمایتی

سیاست‌های حمایتی، فقر را بیشتر کرده است

دهک دهم ۱۴ برابر دهک‌های اول هزینه می‌کنند آمار و اطلاعات مربوط به ضریب جینی در سال‌های ۹۵ تا ۹۸ نشان می‌دهد، وضعیت شاخص‌های رفاهی، فقط در سال ۹۵ بهبود پیدا کرده و در سال‌های پس از آن ضریب جینی به یک نزدیک‌تر شده که نشان از بدتر شدن وضعیت نابرابری در این سال‌ها می‌دهد.… ادامه مطلب »