Tag Archives: شبانه در تهران

استقرار ۱۲۰ ایست و بازرسی شبانه در تهران

برای برخورد با دور دور کنندگان، تیم‌هایی در برخی مناطق تهران سه شب در هفته مستقر می‌شوند معاون عملیات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد که به‌منظور ارتقای ضریب امنیت عمومی شبانه پایتخت، تیم‌های ویژه پلیس در نقاط مهم و گلوگاهی برای ایست و بازرسی مستقر خواهد شد. پرویز یعقوبی، معاون عملیات فرماندهی انتظامی تهران… ادامه مطلب »