Tag Archives: شبکه بهداشت

چرخه‌ی معیوب و فاسد شبکه بهداشت و درمان در ایران

در روستایی پرجمعیت تعدادی در می‌یابند که به ایدز مبتلا شده‌اند؛ نگرانی و وحشت موجب می‌شود صدها نفر که مشکوک به داشتن ویروس HIV هستند برای انجام آزمایش اقدام کنند. در فضای وحشت عمومی که ایجاد شده، پرسش‌هایی اساسی دهان به دهان میان اهالی تکرار می‌شود: «علت چیست؟»، «زنده می‌مانیم؟» و «کودکان ‌ما چه می‌شوند؟»… ادامه مطلب »