Tag Archives: شما می گوئید

شما می گوئید اعتشاشات, ما می گوئیم اعتراضات / کاوه ال حمودی 

روح الله زم هر که بود و هر چه کرده بود با گفتن جمله فوق مرز سرخی عبور ناپذیری بین خود و کلیت نظام ولایت فقیه کشید… یک بار دیگر ثابت شد که این رژیم اصلاح ناپذیر است و اسیاب این نظام فقط و فقط با خون و جنایت و تروریسم می چرخد … و… ادامه مطلب »